Web Analytics
top of page

אתה איתי

על השביל הישן 

מתגלה לו כוכב

מדליקה אותו היום

למענך

אחרי ימים ארוכים

ברחובות השוממים

מסתובבת 

מחפשת

את דמותך

באותיות קטנות - הכל כתוב 

אתה איתי 

תמיד איתי 

אל תוך הלילה נשאב

מכורה אל הפנים

המחייכות אליי

אתה איתי

תמיד איתי 

גם בדרכים המתפתלות

אני אלך איתך

אני שלך

עוברים הרים

גבעות

געגועים בכמויות

המחשבות מציפות את הכאב

אתה געגע ישן 

כמו זיכרון  מנומנם

שמתעורר, מ תחדד שתבהר

באותיות קטנות - הכל כתוב 

bottom of page