Web Analytics
top of page

הזהר הגדול 

אני חוזר אליך 

 

אל העיניים שרצו אותי קרוב

 

אל זרועותייך 

 

אל השמש שמלטפת בסוף כל היום 

 

 

 

היו ימים של סערה 

 

היו ימים של  נדודים בלי מנוחה

 

אני חוזר אליך

 

אל הפנים שמחייכות 

 

מתחת לשמיכה 

 

 

 

ואם תרצי, אני אלמד כמו פעם 

 

איך ללכת על קו דק מבלי לפול 

 

ואם תרצי, אני אדע הפעם 

 

לצאת מתוך החושך אל הזוהר הגדול 

 

 

 

אני חוזר אליך 

 

אל הבית הפתוח לרווחה

 

את תראי אני תמיד אהיה

 

אביר חלומותינו בממלכת השמחה

 

 

 

אני חוזר אליך

 

אל נדיבות הלב אל הדרך הטובה

 

אל האור 

 

אל התקווה

 

את כל שיריי אתן לך 

 

עטופים במתנה

bottom of page