Web Analytics
 

                                   ריטה - מים צלולים (מילים: ריטה, לחן:עינן פרל)                                                                           נורית גלרון  - מי בלבבך (מילים: ש.הרשקו, לחן:עינן פרל)

                                 מאיה אברהם  - זרועותיי (מילים ולחן: עינן פרל)                                                                        מאיה אברהם עברתי את הדרך  (מילים: ר.קריספין, לחן: עינן פרל)

                                  איש גדול - (מילים: לירון בן שמעון, לחן: עינן פרל)                                                                    מגדלור - עינן פרל (מילים:דן אלמגור, לחן: משה וילנסקי)