Web Analytics
top of page

מגדלים

​​

שיר שנכתב בהמשך לשיחת לילה עם חבר במרפסת. היתה אז תחושה  שהצלחנו לפרק את החיים ולהרכיב אותם מחדש, על פי המתכון שיוביל אל האושר והתרוממות הרוח.  

חוקקנו "חוקים"  ליצירת ימים טובים, ימים של פריצת גבולות ותנועה רצופה,  ימים של  של  עשייה חסרת מעצורים, גם אם נפגוש היסוסים בדרך.

​ביקשנו :

-  לא לחכות לסדר שיבוא, לסימטריה המיוחלת, לחשיבה הקלאסית, לשולחן  הנקי ( אל תשאל - "מתי יתיישרו כל הקווים?")

-  לשחרר את האגו, את הרצון לשליטה, את הדחף לכבוש יעדים (אל תשאל- "מתי אהיה המלך של העיר?")

- להפרידבין מעשה להשלכה ואם יש צעדים שצריכים להיעשות אסור לפחד מהתגובה, מההשלכות והסיכונים (אל תשאל - "מה יהיה גובהו של המחיר?")

- לוותר על הרצון להבין את הדברים לעומקם, את הנסתר והבלתי נראה  (אל תשאל - "מה חלומותיי לי מספרים?")

 רק אז נוכל להרגיש את אותה התרוממות רוח והשחרור ( "לפתוח את כל החלונות, לבנות מגדלים שאפשר לעלות ולראות שמיים")

Document-page-005.jpg
bottom of page