Web Analytics
 

מגדלים - האלבום החדש!

1 במבט לאחור

2 נבואת נחמה

3 איש גדול מאוד

4 מגדלים

5 סופה

6 שמונה ימים

7 כוכבים קטנים 

8 ימים טובים 

9 קוצים 

10עוד מעט (סוף דבר)

איש גדול מאודעינן פרל
00:00 / 00:51
מגדלים עטיפה 03.jpg
סופהעינן פרל
00:00 / 00:53
מגדליםעינן פרל
00:00 / 00:41
שמונה ימיםעינן פרל
00:00 / 00:46
כוכבים קטניםעינן פרל
00:00 / 01:37
ימים טוביםעינן פרל
00:00 / 00:49
קוציםעינן פרל
00:00 / 01:06
נבואת נחמהעינן פרל
00:00 / 00:37
במבט לאחורעינן פרל
00:00 / 00:41
עוד מעטעינן פרל
00:00 / 00:59

בקרוב

mifaal hapais_games_2018.jpg

האלבום יצא לאור בסיוע מועצת הפיס לתרבות ואומנות

"אל תשאל מתי יתיישרו כל הקווים" (מגדלים)